Firma e-win s.r.o. vznikla v listopadu 2010 a zabývá se vývojem a distribucí internetové aplikace „e-win WEB“ a „e-win OBCHOD“. Myšlenka na vývoj této aplikace vznikla již v roce 2008 a od poloviny tohoto roku se intenzivně pracovalo na přípravě první verze aplikace. První funkční verze byla dokončena v říjnu 2010 a do konce roku probíhalo testování. Od začátku roku 2011 aplikaci nabízíme nejen k užití, ale dále jí vyvíjíme podle požadavků našich zákazníků. Nejvýznamnějším momentem vývoje bylo rozvětvení aplikace na dva směry a to aplikaci pro naceňování koncovým zákazníkem přes www stránky „e-win WEB“ (původní idea) a naceňování cenových nabídek obchodními zástupci nebo partnery, kteří si mohou svou podverzi plně přizpůsobit svým potřebám a svému image „e-win WEB“ (více v záložce Aktualizace).

Díky otevřenému přístupu, který máme k požadavkům našich zákazníků, se aplikace vyvíjí do zajímavých rozměrů a věříme, že i v roce 2012, Vás dokážeme příjemně překvapit dalšími aktualizacemi.